Allt fler klagar på bilköp hos Allmänna Reklamationsnämnden

Hittills i år har motorärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ökat med 23 procent till 2.907 ärenden per den 4 december jämfört med samma tid i fjol.

Vilken bil ska man köpa? Viktigare fråga kanske är vem/vilka ska man göra affär med?