”Åtgärder kan göra att alla får det bättre”

Snabba åtgärder krävs om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Det är en stor utmaning, men kan också ge flera fördelar, säger Markku Rummukainen, kontaktperson för Sverige i IPCC.