”Bort med byggsäckar från våra trottoarer”

Inför obligatorisk märkning och låt p-vakter bötfälla.

Byggsäckar på Östermalmsgatan i Stockholm.