”Det är extremt klandervärt”

Lämnade e-postlåda orörd – kan inte utesluta ekonomiska följder för kunder.