Fem hoppade överbord vid brand

Vintern 2018 brann en bostadsbåt i Årstaviken.

Den ombyggda sandpråmen som låg förtöjd i Årstaviken totalförstördes vid branden i januari 2018.