Fler väljer att odla ekologiskt i växthus

Fler odlar ekologiska grödor i egna växthus.