”Flygskam en skam för klimatdebatten”

Lisa Magnusson: Den duktiga medelklassen koketterar med sin ångest – men hjälper det?