”Gapet mellan planer och vad som krävs är katastrofalt”

”Ansvariga politiker borde snarast besluta om förbud mot fossila bränslen senast 2030”, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en kommentar till FN:s 1,5-gradersrapport. 

Johanna Sandahl.