Kvinnorna skuggades på sin vandring

Männen ville hitta västerlänningar att döda • Det hände innan dubbelmordet.