Martin Liby Troein: Med en medelklass i majoritet mår världen bättre

Vi fokuserar mycket på globaliseringens avigsidor, men dess positiva effekter är enorma. Dit hör en snabbt växande global medelklass, med förutsättningar att skapa mer demokratiska och toleranta samhällen.

Globaliseringen gör att människor får det bättre.