”Med vårt förslag kan små glesbygdskommuner sänka skatten”

SLUTREPLIK DN DEBATT 1/10. Vi tror att vårt förslag till ny kostnadsutjämning för kommuner och landsting kan göra att några små, glest befolkade kommuner får så pass stor förbättring att de för första gången på mycket länge kan sänka skatten med en krona eller till och med något mer, skriver regeringens särskilda utredare Håkan Sörman och huvudsekreterare Anders Norrlid.