Minnesord: Inger Wifolke Persson

Inger Wifolke Persson, Solna, har avlidit i en ålder av 96 år. Närmast anhöriga är sönerna Ola, Henrik och Rolf Persson.