Myndighet vill slopa fruktat kuvert

Uppgifterna ger ofta inte hela bilden, enligt Pensionsmyndigheten.