”Novaja Zemlja härjas av klimatförändringen”

Anna-Lena Laurén: Packisen krymper på grund av klimatförändringen.