”Som att riva upp gamla sår”

Uppgivenhet och sorg hos de boende i Knutby.