”Svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag”

Marknadsekonomin gynnar avverkning som inte bidrar till största möjliga koldioxidbindning. Detta borde vi ändra på genom att låta skogsägare som frestas att avverka sina träd få ekonomiskt stöd, skriver läsaren Lars Almström.

Avverkning i södra Värmland på vattensjuk mark.