Vass skolexpert som vägrar försköna

Emma Leijnse formulerar skolans problem, skriver Helena Lindblad.

Emma Leijnse sommarpratar om den svenska skolan.