”V:s betydelse för återhämtningen efter nittiotalskrisen förtigs”

REPLIK DN DEBATT 4/10. Vad som inte nämns i Olle Wästbergs artikel är att en avgörande förutsättning för den förstärkning av den offentliga ekonomin som skedde efter valet 1994 var de uppgörelser som den dåvarande Socialdemokratiska regeringen gjorde med Vänsterpartiet, skriver Johan Lönnroth (V) och Jonas Olofsson (V).